Privacy

Peeters Essen Bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij
Alfons Peeters via alfons@peetersessen.com

Verwerkingsdoeleinden:

Peeters Essen Bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, versturen van reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden:

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Peeters Essen Bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Peeters Essen Bvba.

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te voldoen ( onder andere op het gebied van boekhouding )

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze ( laten ) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Horendonk 303a
2910 Essen
België

+32 3 667 2472
info@peetersessen.com

© 2024 Peeters Essen

Bel mij terug

VOLG ONS

Design door Visual4All